Google
  Web folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work
Folkesundhed Sites


World Dansk Sundhed Folkesundhed
World dansk sundhed folkesundhed sites
Folkesundhed.Sundhed.Dansk.world-sites.work
Alan Stougaard: Bliv Donor
personlig side , der argumenterer for at blive donor. blod , organer og knoglemarv.
www.blivdonor.dk/
Apropos Kommunikation
oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp , artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter.
www.foerstehjaelp.dk/
Bliv bloddonor i Odense
oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder.
www.bloddonorodense.dk/
Bloddonorerne i Danmark
om foreningen , informationsmateriale , nyheder og blad.
www.bloddonor.dk/
Central forskningsenhed for almen praksis
forskningsenheden er en selvejende institution , som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt.
www.gpract.ku.dk/
Dansk Førstehjælps Information
overblik over kurser , samarbejdspartnere og projekter.
www.df-i.dk/
Dansk Råd for Genoplivning
koordinerer og rådgiver organisationer , der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning.
www.genoplivning.dk/
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. oversigt over indsatsområder , kurser og kontaktoplysninger.
www.patientsikkerhed.dk/
Dit Undervisningsmijlø
eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme.
dituvm.krath.dk/
Falck Healthcare
sundhedstilbud til arbejdspladsen. rygskole , psykologisk bistand , hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.
www.falck.dk/healthcare/
HELPAN
salg af undervisningsmaterialer. førstehjælpskurser og foredrag.
www.helpan.dk/
Hovedstaden Samariterkorps
frivillig aktivitetsgruppe under dansk røde kors i københavn. information om arbejdet , uddannelse og organisering.
www.samarit.dk/
Komiteen for sundhedsoplysning
bestilling af publikationer.
www.sundhedsoplysning.dk/
Lægevagten
generel information om lægevagt og skadestuer , samt råd omkring sygdomme. kontaktinformation for københavns og frederiksborg amter , og i begrænset omfang øvrige amter.
www.laegevagten.dk/
MayDay
forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger , og frihed til eget valg af behandlingsformer.
www.mayday-info.dk/

Next

Pages::1:2:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work