Google
  Web folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work
Folkesundhed Sites


World Dansk Sundhed Folkesundhed
World Dansk Sundhed Folkesundhed sites
Folkesundhed.Sundhed.Dansk.world-sites.work
Alan Stougaard: Bliv Donor
Personlig side , der argumenterer for at blive donor. Blod , organer og knoglemarv.
www.blivdonor.dk/
Apropos Kommunikation
Oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp , artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter.
www.foerstehjaelp.dk/
Bliv bloddonor i Odense
Oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder.
www.bloddonorodense.dk/
Bloddonorerne i Danmark
Om foreningen , informationsmateriale , nyheder og blad.
www.bloddonor.dk/
Central forskningsenhed for almen praksis
Forskningsenheden er en selvejende institution , som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt.
www.gpract.ku.dk/
Dansk Førstehjælps Information
Overblik over kurser , samarbejdspartnere og projekter.
www.df-i.dk/
Dansk Råd for Genoplivning
Koordinerer og rådgiver organisationer , der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning.
www.genoplivning.dk/
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Oversigt over indsatsområder , kurser og kontaktoplysninger.
www.patientsikkerhed.dk/
Dit Undervisningsmijlø
Eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme.
dituvm.krath.dk/
Falck Healthcare
Sundhedstilbud til arbejdspladsen. Rygskole , psykologisk bistand , hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.
www.falck.dk/healthcare/
HELPAN
Salg af undervisningsmaterialer. Førstehjælpskurser og foredrag.
www.helpan.dk/
Hovedstaden Samariterkorps
Frivillig aktivitetsgruppe under Dansk Røde Kors i København. Information om arbejdeT , uddannelse og organisering.
www.samarit.dk/
Komiteen for sundhedsoplysning
Bestilling af publikationer.
www.sundhedsoplysning.dk/
Lægevagten
Generel information om lægevagt og skadestuer , samt råd omkring sygdomme. Kontaktinformation for Københavns og Frederiksborg amter , og i begrænset omfang øvrige amter.
www.laegevagten.dk/
MayDay
Forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger , og frihed til eget valg af behandlingsformer.
www.mayday-info.dk/

Next

Pages::1:2:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 folkesundhed.sundhed.dansk.world-sites.work